RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM richt zich op gezondheid en veilige en gezonde leefomgeving. Dat doen ze door wetenschappelijk onderzoek en door het verzamelen van en toepassen van kennis.