convenant

Wat is een convenant?
Een convenant is een afspraak tussen de overheid en een of meer partijen die gericht is op het realiseren van bepaalde doelen.